research paper on creative writing college entrance essay writing service mobile customer relationship management literature review literature review library services
Monitor   Measure   Eliminate
Waste
  Improve
Profits

Optimus & Štíhla produkcia

V Optimuse veríme, že filozofia štíhlej produkcie dokáže poskytnúť mimoriadné výhody, či malým alebo veľkým podnikom. My ako dodávateľ MIS hráme dôležitú úlohu v tomto procese, preto sa snažíme zabezpečiť, aby sme vždy poskytovali taký typ technológie a nástroje manažmentu, ktoré sú založené na princípoch štíhlej produkcie.

Optimus urobil strategické rozhodnutie a záväzok, že bude prvým globálnym MIS dodávateľom, ktorý bude odzrkadlovať procesy štíhlej výroby vo svojom softvére, filozofii a kultúre spoločnosti.

Optimus si dal dlhodobý záväzok, aby zahŕňal princípy štíhlej produkcie v samotnom srdci sady produktov a takisto, aby na trhu predviedol funkcie štíhlej produkcie.

Okrem toho, Optimus sa naďalej sústreďuje na uplatňovanie štíhlej produkcie, čo znamená, že sa snaží odstrániť zbytočné procesy. Odstránenie týchto procesov Optimus vníma ako kľúčový element pre zaistenie maximálnej ziskovosti v každej jednej podnikovej operácií.

Štíhla produkcia je o každom jednom procese vo výrobe produktu alebo služby, preto sme pozorovali a holisticky porozumeli vzťahu k celému podnikaniu; úspech je v jednoduchom identifikovaní a zmapovaní všetkých nehospodárnych procesov.!

Výhody
Zvyšuje
  • Ziskovosť
  • Udržateľnosť
  • Spokojnosť zákazníka
Znižuje
  • Ľudské úsilie
  • Kapitálové investície
  • Materiál
  • Čas strávený v podniku
  • Plochu podlahy
Voľné stiahnutie súboru nižšie

Prospekty
Optimus 2020 brožúra Optimus dash brožúra Optimus Cloud brožúra Optimus Cloud Mobile brožúra Sprievodca
Kompletný sprievodca JDF Kompletný sprievodca MIS Kompletný sprievodca Štíhlej produkcie