Monitoruj
 
Mierz
 
Eliminuj
straty

 
Zwiększaj
zyski

Optimus & Zarządzanie Lean

Nasza firma wierzy, że filozofia zarządzania Lean może dostarczyć ogromne korzyści dla małych i dużych firm, a my jako sprzedawcy MIS, mamy niezwykle ważną rolę do odegrania w tym procesie -- zapewniamy technologię i narzędzia do zarządzania.

Optimus podjął strategiczną decyzję i zobowiązanie, by być pierwszym Globalnym Producentem MIS dobrze odzwierciedlającym procesy produkcyjne zarządzane metodą Lean i wspierane oprogramowaniem, filozofii i kultury firmy.

Optimus jest trwale i długoterminowo zaangażowany do objęcia zasady Lean w samym sercu pakietu produktów i wprowadziła już na rynek funkcje pomocne w przyjęciu tych zasad.

Optimus poprzez zarządzanie metodą Lean skupia się na wyeliminowaniu strat, co jest wg firmy kluczowym codziennym elementem zapewnienia rentowności na każdym etapie działania drukarni.

Ponieważ w zarządzaniu metodą Lean objęty jest każdy proces w produkcji towaru lub usługi jest odwzorowywany i rozumiany szeroko w odniesieniu do całej działalności; jego sukces polega na prostocie identyfikacji i przypisywaniu niewydajnosci i strat!

Korzyści

Wzrost

  • Rentowność
  • Zrównoważony rozwój
  • Satysfakcja klientów

Zredukować

  • Kapitał Ludzki
  • Kapitał inwestycyjny
  • Materiały
  • Czas we wszystkich aspektach działalności
  • Powierzchnia
Proszę pobrać poniższy plik.

Foldery
Folder Optimus 2020 Folder Optimus dash Folder Optimus Cloud Folder Optimus Cloud Mobile Przewodniki
Przewodnik JDF Przewodnik MIS Przewodnik Lean